Våra kunder har möjlighet att göra frakt- och ledtidsberäkningar i Libellos olika tjänster. Resultaten bygger på kundens tecknade fraktavtal med en eller flera transportleverantörer. Som kund har ni möjlighet att ställa Er frakt- och beräkningsfråga antingen via webbapplikation eller integrerat via vår webbservice.WEBBAPPLIKATION

Våra kunder har möjlighet att göra frakt- och ledtidsberäkningar i Libellos webbtjänst. Resultaten bygger på kundens tecknade fraktavtal med en eller flera transportleverantörer. Tjänsten presenterar de transportalternativ som är möjliga på valda destinationer och baserat på de fysiska förutsättningarna för godset såsom vikt och volym. En viktig del av fraktkostnaden är att alla gällande tillägg finns med.

Vi hanterar alla typer av förekommande tillägg och ser till att ständigt utveckla programvaran för att alltid presentera en korrekt fraktberäkning utifrån marknadens förändrade förutsättningar. I tjänsten ingår att vi sköter alla uppdateringar som vanligtvis justeras månadsvis, t.ex. BAF, CAF och olja & valutatillägg. När fakturan från transportleverantören kommer kan våra kunder med enkelhet kontrollera att de har blivit rätt fakturerade och säkerställer att en denna direkta kostnad är korrekt.

TILLBAKA UPPINTEGRATION

Som kund får du möjlighet att göra frakt- och ledtidsberäkningar via vår integration som bygger på ”webbservices”. Den hanterar vår kommunikation för de integrationer vi har mot externa TA-system och affärssystem. Med det här konceptet kan våra kunder direkt vid bokning se den förväntade fraktkostnaden på den aktuella ordern. Det innebär att kunden på ett enkelt och systematiskt sätt kan följa upp transportkostnader och ledtider.

Funktionalitet hos en del av de externa systemen innebär också att kunden kan erhålla en helt automatisk fakturakontroll när transportleverantörens fakturaunderlag läses in i systemen. Dessa fakturaunderlag matchas sedan mot den förväntade fraktkostnaden som är beräknad av Libello.

TILLBAKA UPP