Vi erbjuder våra kunder hjälp med analyser av transportleverantörers offerter med en befintlig sändningsstruktur som underlag.

Kunden får ett ekonomiskt beslutsunderlag och kan se utfallet av en eller flera offerter. Tillsammans med mjuka värden kan kunden fatta beslut om vilka eller vilken transportleverantör som är mest lämpad att skriva avtal med. Analysprocessen är ofta den inledande tjänsten Libello levererar och när kunden har gjort sina val kopplas de valda avtalen till vår fraktberäkningstjänst.