Vi erbjuder automatisk fakturakontroll där aktuell transportleverantör matchas mot gällande fakturaunderlag. Kontrollen sker ner på minsta detalj vad avser vikt, volym, fraktdragande vikt samt kontroll av alla debiterade tillägg.

Våra kunder kan effektivisera sin fakturakontroll genom att enbart jobba med och kontrollera de sändningar som vårt system finner avvikande. Den kan innebära en effektivisering på upp till 50% av ert administrativa arbete och ni får full kontroll över era logistikkostnader!